halaman kenangan keluarga kami..jika ada apa2 yang bermanfaat yang boleh dikongsikan dialu-alukan.

Monday, August 10, 2009

Penyata Razak (1956)

Penyata Razak (1956)
Menteri Pelajaran ketika itu Y.B. Dato' Tun Abdul Razak Hussein menubuhkan Jawatankuasa Pelajaran dan mengesyorkan beberapa perubahan dalam sistem pendidikan dan laporan ini dikenali sebagai Penyata Razak (1956). Cadangan-cadangan dalam penyata tersebut telah dimaktubkan dalam Ordinan Pelajaran 1957

Tujuan Penyata Razak adalah
1. Menjadikan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan, bahasa perpaduan dan bahasa pengantar di sekolah
2. Mengeratkan perpaduan antara kaum Melayu, Cina dan India sebagai satu rumpun bangsa di Tanah Melayu
3. Mengembangkan sistem pendidikan agar jurang perbezaan antara kaum dapat dikurangkan
4. Menyediakan kemudahan pendidikan yang mencukupi untuk melahirkan masyarakat yang berdisplin, terlatih, liberal dan progresif.
5. Mewujudkan sistem pengurusan pendidikan yang lebih cekap dan berkesan
6. Mewujudkan masyarakat yang bertoleransi, berdisplin, terlatih , lieral dan progresif
7. Memenuhi keperluan negara yang merdeka dan memperkembangkan sistem pendidikan

No comments:

Post a Comment